Hållbarhet

Dvothed har från start haft hållbarhet som en av våra viktigaste strategier – att driva en hållbar verksamhet med människan och miljön i fokus. Vår ambition är att ständigt utvecklas mot ett mer hållbart företagande. Tillsammans kan vi göra skillnad och få stora saker att hända.

Dvotheds grundläggande principer för hållbarhet

Hållbarhet är indelat i de tre huvudprinciperna Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet samt Ekonomisk hållbarhet. Vårt arbete i inom hållbarhet är underställt dessa, men vi har valt att dela in det i tre egna grundläggande principer:

  • Hållbar resursanvändning
  • Människors lika värde
  • Medveten hållbar konsumtion