Hållbarhetsstrategi

Introduktion

Detta dokument beskriver vår initiala hållbarhetsstrategi och utgör samtidigt en enkel egendeklaration för hur vi som litet företag bidrar till hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

Dvothed har från start haft hållbarhet som en av dess viktigaste strategier – att driva en hållbar verksamhet samt att utveckla ett tidlöst och kvalitativt sortiment för den medvetna kunden. Ett sortiment där produktens livslängd är en kärnfråga.

Vår ambition är att ständigt utvecklas mot ett mer hållbart företag med människan och miljön i fokus. Om alla företag, stora som små gör vad de kan så kan vi tillsammans göra skillnad och få stora saker att hända.