Personuppgiftsansvarig organisation

Den organisation som agerar personuppgiftsansvarig, och därmed ansvarar för insamling, bearbetning och användning av personuppgifterna, är:

Dvothed AB
Organisationsnummer: 559293-0944
Aspegränd 5
507 31 Brämhult
Sweden

Har du invändningar mot att Dvothed AB samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter enligt denna policy kan du göra din röst hörd genom att skicka oss ett e-postmeddelande till info@dvothed.com


Definition av personuppgifter
All slags information som är relaterad till en identifierad, eller identifierbar fysisk person är den juridiska definitionen av personuppgifter. Med identifierbar menas någon som kan identifieras direkt eller indirekt med hjälp av uppgifterna som den personuppgiftsansvariga har eller sannolikt kommer att få tillgång till.


Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter
Dvothed AB behandlar enbart sådana uppgifter som tillhandahålls av dig i samband med exempelvis, frågeställningar i kontaktformulär eller i samband med prenumeration av nyhetsbrev. Uppgifterna används för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, detta oavsett om det handlar om att besvara inkomna förfrågningar eller månatliga utskick.

Med stöd av intresseavvägning kan vi komma att skicka dig information via e-post vad gäller nyheter och erbjudanden som Dvothed AB tillhandahåller.

Dina personuppgifter lämnas enbart ut till tredje part om det är nödvändigt, exempelvis om det krävs för att uppfylla gällande lagstiftning eller om du har gett ditt samtycke i förväg.

Hur och i vilket syfte används dina uppgifter?
De uppgifter du försett oss med kommer att användas för de syften vi har specificerat, vilket huvudsakligen är:

  • Hantera frågor som inkommer i kontaktformulär
  • Informera om förändringar gällande villkor
  • Utföra marknads-/kundanalys och riskhantering
  • Administrera juridiska skyldigheter


Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på slutanvändarens dator. Vi använder cookies för att underlätta för dig att använda våra sidor.

Vi kan även komma att använda cookies genom Google verktyget Analytics, vilket gör det möjligt för oss att sammanställa besöksstatistik och få en bättre förståelse för hur du och andra besökare använder vår webbplats.

Även om du inte godkänner cookies får du tillgång till all information på vår webbplats. Att inaktivera cookies kan dock leda till en begränsad funktionalitet.


Hur du kan undvika cookies
De flesta moderna webbläsare stödjer så kallat ”privat läge”, vilket betyder att webbläsaren varken registrerar vilka webbsidor du besöker eller sparar ner cookies.


Dina rättigheter
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 2016/679 har du rätt att fritt begära ut information om vilka uppgifter som sparats om dig samt rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Vill du åberopa dig denna rätt kan du göra detta genom att skicka oss ett e-postmeddelande – där din identitet tydligt framgår – till info@dvothed.com


Granskning
Denna policy ses över löpande och undgår även en årlig granskning. Ansvaret för den årliga granskningen ligger hos policy ägaren.